Läs Mer"> Läs Mer">

Resursteam

Resursteamet vill att du ska känna dig välkommen här på skolan. Vårt fokus är att du ska få bästa möjliga stöd i dina studier. Vi tänker att det är du som är expert på dig själv, därför är det viktigt för oss att lyssna in vilka egna erfarenheter du har från tidigare studier. För att skapa en bra studiesituation för dig utgår vi från dina individuella förutsättningar och behov.

Viktig för oss alla på skolan är att skapa relationer och ha omsorg om våra studerande. Det skapar bättre förutsättningar för dig att klara dina studier.

Vi ser fram emot att få lära känna dig.

Kartläggning

Du kan få hjälp med att kartlägga dina behov av stöd. Det kan vara saker som stöd med strukturering av skolarbetet, läslinjal, tillgång till talbok, handledning av pedagogisk resursperson m.m. Du kan också få hjälp med att utreda läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter.

Läs vårt Policydokument för förstärkningsbidrag och språkschablon

Studieverkstaden

Studieverkstaden är en plats där du är välkommen att vara när du studerar på egen hand eller när du vill ha stöttning. Rummet är tillgänglig när skolan är öppen. Oftast finns det personal på plats.

Handledning

Vid behov kan du få handledning i olika ämnen av pedagogisk resursperson. Det skulle kunna vara att få hjälp med strukturering av skolarbetet, med lästräning, stöd i klassrummet, stöd i speciella ämnen m.m. Det finns också möjlighet för den som läser långsamt att träna upp sin läshastighet med Rydaholmsmetoden.

Tekniska hjälpmedel

Det finns tillgång till ett antal hjälpmedel, som läslinjal, smartpen, talbokssystem, särskilda program på datorn som talsyntes, matematikredskap, appar till din surfplatta eller mobiltelefon m.m.

Vi som jobbar här

Barbro Henriksson

Kurator

barbro.henriksson@karlskogafhs.se
070 756 45 62

Arbetar som kurator och ingår i skolans hälsoteam. Ansvarar för skolans resursteam och undervisar i bland annat psykologi.

Brita Nilsson

Lärare / Resursperson

brita.nilsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 15 / 072-562 84 11

Arbetar som pedagogisk resurs och undervisar på fritidsledarutbildningen.

Emelie Speychal

Resursperson

emelie.speychal@karlskogafhs.se
0586 - 646 00 / 072-562 83 11

Arbetar som resursperson för våra studerande och undervisar på Allmän kurs.

Eva Torsteinsrud

Lärare / resursperson

eva.torsteinsrud@karlskogafhs.se

Katarina Vitez

Lärare

katarina.vitez@karlskogafhs.se
0586-64600

Lärare Allmän kurs med specialpedagogiska uppdrag.

Sofie Enquist

Resursperson

sofie.enquist@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som stöd och resursperson åt våra studerande.