Personuppgiftsansvarig

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR har du rätt att få information om vilka personuppgifter som Karlskoga folkhögskola behandlar åt dig. En förutsättning för att vi ska kunna lämna den informationen är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter.
Personuppgiftsansvarig på skolan är vår administratör Sofia Seger.
E-post sofia.seger@karlskogafhs.se eller 0586–646 06.