Personal

Skolledning

Elaine E Lindblom

Rektor

elaine.lindblom@karlskogafhs.se
0586 - 646 01

Har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet.

Per Andreasson

Ekonomiansvarig

per.andreasson@karlskogafhs.se
0586 - 646 02

Ansvarar för ekonomi och administration.

PerArne Swanolf

Biträdande rektor

perarne.swanolf@karlskogafhs.se
0586-646 07

Biträdande rektor och utbildningsledare för Allmän kurs

Administration

Annelie Svensson

Internatföreståndare

annelie.svensson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Jobbar med CSN, studerandeadministration samt är ansvarig för skolans internat.

Brittmarie Danielson

Redovisningsekonom

brittmarie.danielson@karlskogafhs.se
0586-64605

Jobbar med personal- och löneadministration

Gustaf Hult

Konferensansvarig

gustaf.hult@karlskogafhs.se
0586-64603

Ansvarar för marknadsföring och skolans konferensverksamhet.

Per Andreasson

Ekonomiansvarig

per.andreasson@karlskogafhs.se
0586 - 646 02

Ansvarar för ekonomi och administration.

Sofia Seger

Skoladministratör

sofia.seger@karlskogafhs.se
0586-646 06

Susanne Wojcik

Receptionist

susanne.wojcik@karlskogafhs.se
0586-646 00

Jobbar i skolans reception och med bokningar av vandrarhemmet.

Fastighetsskötsel

Lars Malmqvist

Fastighetsansvarig

lars.malmqvist@karlskogafhs.se
0586 - 64614

Arbetsledare för fastighetsskötseln.

Magnus Kempe

Fastighetsskötare

magnus.kempe@karlskogafhs.se
0586-64600

Peter Werner

Fastighetsskötare

peter.werner@karlskogafhs.se
0586 - 64611

 

 

Roland Rydberg

Datatekniker och fastighetsskötare

roland.rydberg@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Thomas Sönnerstam

Fastighetskötare, kursansvarig

thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se
0586-646 12

Arbetar som kursansvarig för våra odlingskurser och som fastighetsskötare.

Restaurang

Anita Johansson

Kock

anita.johansson@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

 

 

David Engman

Kock

Helene Carlsson

Kock

helene.carlsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

 

 

John Westermark

Transport catering

john.westermark@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Kim Sartor – Föräldraledig

Kock

kim.sartor@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

Mattias Färenmark

Souschef

mattias.farenmark@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

Nicklas Hammel

Kökschef

nicklas.hammel@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

 

 

Ulrica Elo

Kock

Lokalvård

Irene Ericsson

lokalvårdare

irene.ericsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Meta Plantin

Lokalvårdare

0586 - 646 00

Pia Binning

Lokalvårdare

pia.binning@karlskogafhs.se
0586 -646 00

Undervisande Personal

Alf Rikner – Tjänstledig

Lärare

alf.rikner@karlskogafhs.se
0586 - 646 15

Undervisar på fritidsledarutbildningen i sociologi, samhällskunskap och psykologi.

Anna Engdahl

Projektledare

anna.engdahl@karlskogafhs.se

Projektledare för ”På Väg” och resursperson

Barbro Henriksson

Kurator

barbro.henriksson@karlskogafhs.se
070 756 45 62

Arbetar som kurator och ingår i skolans hälsoteam. Ansvarar för skolans resursteam och undervisar i bland annat psykologi.

Björn Tengelin

Lärare

bjorn.tengelin@karlskogafhs.se
070-368 48 02

Undervisar i webbdesign och på fritidsledarutbildningen.

Brita Nilsson

Lärare / Resursperson

brita.nilsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 15 / 072-562 84 11

Arbetar som pedagogisk resurs och undervisar på fritidsledarutbildningen.

Carl-Johan Stenlund

Lärare

carl-johan.stenlund@karlskogafhs.se

Arbetar som lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska på Allmän kurs

Carl-Johan Sävinger

Kursansvarig

saevinger@hotmail.com
0586 - 646 00

Arbetar som lärare och koordinator för kurserna Apg29 och Apg29 pionjär.

Daniel Roxne

Kursansvarig

daniel.roxne@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i musik- och ljudteknik i skolans mediecenter.

Elin Lindstedt

Lärare

elin.lindstedt@karlskogafhs.se
072-819 84 52

Lärare på Allmän kurs

Emanuel Bratt

Kursansvarig

emanuel.bratt@equmenia.se
0737-180180

Arbetar som kursansvarig och lärare på Apg29 Pionjär

Emelie Speychal

Resursperson

emelie.speychal@karlskogafhs.se
0586 - 646 00 / 072-562 83 11

Arbetar som resursperson för våra studerande och undervisar på Allmän kurs.

Emil Lundkvist

Projektledare / Lärare

emil.lundkvist@karlskogafhs.se
070-202 13 35

Arbetar med utveckling/projekt och som lärare

Eva Torsteinsrud

Lärare / resursperson

eva.torsteinsrud@karlskogafhs.se

Ewa Friman

Kursansvarig

ewa.friman@karlskogafhs.se
0586 - 646 15

Kursansvarig för fritidsledarutbildning-distans och undervisar i pedagogik, kultur & tro samt friluftsmetodik.

Ewa Josefsson

Lärare / Resursperson

Ewa.Josefsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som lärare på SFI samt med konferens- och kortkursverksamheten.

Fredrik Lindeström

Kursansvarig

fredrik.lindestrom@karlskogafhs.se
070-5263712

Kursansvarig Fritidsledarutbildning – helfart

Gunilla Hyötylä Johansson

Resursperson

Gunilla.hyotyla.johansson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som stöd och resursperson på SFI.

Gunvor Härenstam

Lärare

gunvor.harenstam@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i naturkunskap, samhällskunskap och matematik. Gunvor är även engagerad i skolans miljögrupp.

Helena Weidt

Resursperson

helena.weidt@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som resurs på SFI och etableringskursen Språk och framtid.

Ingela Stephanson – Tjänstledig

Lärare

ingela.stephanson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i engelska och svenska.

Ingrid Berg

Kursansvarig

ingrid@medskaparna.se
070-264 65 06

Jenny Brunnsgård

Kursansvarig

jenny.brunnsgard@karlskogafhs.se
0586 - 646 08

Undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Är ansvarig för vår SFI-undervisning.

Jessica Lilja

Lärare

jessica.lilja@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som lärare i svenska och engelska på Allmän kurs och SFI.

Katarina Vitez

Lärare

katarina.vitez@karlskogafhs.se
0586-64600

Lärare Allmän kurs med specialpedagogiska uppdrag.

Lena Svensson

Kursansvarig

lena.svensson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Kursansvarig Bild och form, Keramiklärare

Marie Forsberg

Lärare / resurs

marie.forsberg@karlskogafhs.se

Lärare och resurs på SMF och Fritidsledarutbildningen

Marina Nilsdotter Werdin

Lärare

marina.nilsdotter.werdin@karlskogafhs.se

Undervisar i svenska som andraspråk på SFI och i vårt arbetsmarknadspolitiska projekt Språk och framtid

Mattias Kindberg

Kursansvarig

mattias.kindberg@karlskogafhs.se
070-547 86 32

Arbetar som kursföreståndare på webbdesignutbildningen och som IT-ansvarig. Undervisar även i matematik på Allmän kurs.

Michael Hällzon

Lärare

michael.hallzon@karlskogafhs.se
0586-646 00

Lärare Bild och Form

Nikolas Berg

Kursansvarig

niklashoegberg@gmail.com
070-7544840

Per Eriksson

Kursansvarig

per.eriksson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Kursansvarig Budoutbildning och lärare på Allmän kurs

PerArne Swanolf

Biträdande rektor

perarne.swanolf@karlskogafhs.se
0586 - 646 07

Biträdande rektor och utbildningsledare för Allmän kurs

Sawsan Alchaar

Lärare / Resursperson

Undervisar i Matematik på Allmän kurs

Sofia Selin

Lärare

sofia.selin@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i matematik och naturvetenskapliga ämnen på Allmän kurs.

 

Sofie Enquist

Resursperson

sofie.enquist@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som stöd och resursperson åt våra studerande.

Staffan Dällerud

Lärare

staffan.dallerud@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar med vår internationella inriktning på Allmän kurs och undervisar i samhällskunskap och historia.

 

Therese Edström

Lärare

Lärare inom Fritidsledarutbildningar och Allmän kurs

Therese Wallström

Lärare

therese.wallstrom@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Ansvarar för Allmän kurs – Grund. Undervisar i engelska och svenska som andraspråk

Thomas Sönnerstam

Fastighetskötare, kursansvarig

thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se
0586-646 12

Arbetar som kursansvarig för våra odlingskurser och som fastighetsskötare.

Ulrica Wedin

Lärare / projektledare

ulrica.wedin@karlskogafhs.se
072-511 66 22

Lärare Allmän kurs och ansvarig för Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)