Personal

Administration

Annelie Svensson

Internatföreståndare

annelie.svensson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Jobbar med CSN, studerandeadministration samt är ansvarig för skolans internat.

Brittmarie Danielson

Personaladministratör

brittmarie.danielson@karlskogafhs.se

Jobbar som redovisningsekonom samt med personalfrågor.

Elaine E Lindblom

Rektor

elaine.lindblom@karlskogafhs.se
0586 - 646 01

Har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet.

Ewa Josefsson

Resursperson

ewa.josefsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som resursperson och med skolans konferens och kortkursverksamhet

Gustaf Hult

Konferensansvarig

gustaf.hult@karlskogafhs.se
0586-64603

Ansvarar för marknadsföring och för skolans konferensverksamhet.

Per Andreasson

Ekonomiansvarig

per.andreasson@karlskogafhs.se
0586 - 646 02

Ansvarar för ekonomi och administration.

Sofia Seger

Skoladministratör

sofia.seger@karlskogafhs.se
0586-646 06

Susanne Wojcik

Receptionist

susanne.wojcik@karlskogafhs.se
0586-646 00

Jobbar i skolans reception och med bokningar av vandrarhemmet.

Fastighetsskötsel

Lars Malmqvist

Fastighetsansvarig

lars.malmqvist@karlskogafhs.se
070-345 82 07

Arbetar som arbetsledare för fastighetsskötseln.

Magnus Kempe

Fastighetsskötare

magnus.kempe@karlskogafhs.se
0586-64600

Peter Werner

Fastighetsskötare

peter.werner@karlskogafhs.se
0733771514

 

 

Roland Rydberg

Datatekniker och fastighetsskötare

roland.rydberg@karlskogafhs.se
0586 - 646 21

Thomas Sönnerstam

Projektledare

thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som projektledare med projektet ”Småskalig odling i praktik och perspektiv” och som fastighetsskötare.

Lokalvård

Irene Ericsson

lokalvårdare

irene.ericsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Laura Gonzalez

Lokalvårdare

laura.gonzalez@karlskogafhs.se

Meta Plantin

Lokalvårdare

0586 - 646 00

Pia Binning

Lokalvårdare

pia.binning@karlskogafhs.se
0586 -646 00

Projekt

Anna Engdahl

Projektledare "På Väg"

anna.engdahl@karlskogafhs.se
0586-64600

Fredrik Lindeström

Projektledare

fredrik.lindestrom@karlskogafhs.se
0586 64600

Är ansvarig för vår SMF-kurs.

Thomas Sönnerstam

Projektledare

thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som projektledare med projektet ”Småskalig odling i praktik och perspektiv” och som fastighetsskötare.

Ulrica Wedin

Projektledare

ulrica.wedin@karlskogafhs.se
072 5116622

Arbetar som lärare och projektledare i vårt arbetsmarknadspolitiska projekt Språk och framtid.

Restaurang

Anita Johansson

Kock

anita.johansson@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

 

 

Helene Carlsson

Kock

helene.carlsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

 

 

John Westermark

Fastighetsskötare

john.westermark@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar med utkörning av skolans catering.

Kim Sartor

Kock, tjänsteledig

kim.sartor@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

Mattias Färenmark

Souschef

mattias.farenmark@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

Nicklas Hammel

Kökschef

nicklas.hammel@karlskogafhs.se
0586 - 646 16

 

 

Undervisande Personal

Alf Rikner

Lärare

alf.rikner@karlskogafhs.se
0586 - 646 15

Undervisar på fritidsledarutbildningen i sociologi, samhällskunskap och psykologi.

Barbro Henriksson

Kurator

barbro.henriksson@karlskogafhs.se
0586 - 646 17

Arbetar som kurator och ingår i skolans hälsoteam. Ansvarar för skolans resursteam och undervisar i bland annat psykologi.

Bengt Widman

Lärare

bengt.widman@karlskogafhs.se
0586 - 646 15

Arbetar framför allt med fritidsledarutbildningen.

Björn Tengelin

Lärare

bjorn.tengelin@karlskogafhs.se
070-368 48 02

Undervisar i webbdesign och på fritidsledarutbildningen.

Brita Nilsson

Lärare / Resursperson

brita.nilsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 15 / 072-562 84 11

Arbetar som pedagogisk resurs och undervisar på fritidsledarutbildningen.

Carl-Johan Stenlund

Lärare

carl-johan.stenlund@karlskogafhs.se

Arbetar som lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska på Allmän kurs

Carl-Johan Sävinger

Kursföreståndare

saevinger@hotmail.com
0586 - 646 00

Arbetar som lärare och koordinator för kurserna Apg29 och Apg29 pionjär.

Daniel Roxne

Kursföreståndare

daniel.roxne@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i musik- och ljudteknik i skolans mediecenter.

Elaine Lindblom

Rektor

elaine.lindblom@karlskogafhs.se
0586 - 646 01

Har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet.

Emanuel Bratt

Kursansvarig

emanuel.bratt@equmenia.se
0737-180180

Arbetar som kursansvarig och lärare på Apg29 Pionjär

Emelie Speychal

Resursperson

emelie.speychal@karlskogafhs.se
0586 - 646 00 / 072-562 83 11

Arbetar som resursperson för våra studerande och undervisar på Allmän kurs.

Erik Wärn – Tjänstledig

Lärare

erik.warn@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar främst i ljudteknik på ljud- och musikdesignutbildningen.

Eva Torsteinsrud

Resursperson

eva.torsteinsrud@karlskogafhs.se

Ewa Friman

Kursföreståndare

ewa.friman@karlskogafhs.se
0586 - 646 15

Arbetar som kursansvarig för fritidsledarutbildningarna och undervisar i pedagogik, kultur & tro samt friluftsmetodik.

Ewa Josefsson

Lärare

Ewa.Josefsson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som lärare på SFI samt med konferens- och kortkursverksamheten.

Fredrik Lindeström

Kursansvarig

fredrik.lindestrom@karlskogafhs.se
070-5263712

Lärare på vår studiemotiverande kurs  och lärare på Fritidsledarutbildningen.

Gunilla Hyötylä Johansson

Resursperson

Gunilla.hyotyla.johansson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som stöd och resursperson på SFI.

Gunvor Härenstam

Lärare

gunvor.harenstam@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i naturkunskap, samhällskunskap och matematik. Gunvor är även engagerad i skolans miljögrupp.

Helena Weidt

Resursperson

helena.weidt@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som resurs på SFI och etableringskursen Språk och framtid.

Ingela Stephanson

Lärare

ingela.stephanson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i engelska och svenska.

Ingrid Stiernstrom

Kursföreståndare

ingrid@medskaparna.se
070-264 65 06

Jenny Brunnsgård

Kursföreståndare

jenny.brunnsgard@karlskogafhs.se
0586 - 646 08

Undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Är ansvarig för vår SFI-undervisning.

Jessica Lilja

Lärare

jessica.lilja@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som lärare i svenska och engelska på Allmän kurs och SFI.

Katarina Vitez

Lärare

katarina.vitez@karlskogafhs.se
0586 64600

Ansvarig för vår studiemotiverande kurs SMF.

Lena Svensson

Kursföreståndare

lena.svensson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som lärare i bild, keramik och har delat kursföreståndarskap för vår konstlinje.

Marina Nilsdotter Werdin

Lärare

marina.nilsdotter.werdin@karlskogafhs.se

Undervisar i svenska som andraspråk på SFI och i vårt arbetsmarknadspolitiska projekt Språk och framtid

Mattias Kindberg

Kursföreståndare

mattias.kindberg@karlskogafhs.se
070-547 86 32

Arbetar som kursföreståndare på webbdesignutbildningen och som IT-ansvarig. Undervisar även i matematik på Allmän kurs.

Niklas Högberg

Kursföreståndare

niklashoegberg@gmail.com
070-7544840

Per Eriksson

Lärare

per.eriksson@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar bland annat i Budo, religion, historia och samhällskunskap.

PerArne Swanolf

Utbildningsledare

perarne.swanolf@karlskogafhs.se
0586 - 646 07

Arbetar som utbildningsledare och kursansvarig för Allmän kurs. Undervisar i matematik och naturkunskap.

Sofia Selin

Lärare

sofia.selin@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i matematik och naturvetenskapliga ämnen på Allmän kurs.

 

Sofie Enquist

Resursperson

sofie.enquist@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar som stöd och resursperson åt våra studerande.

Staffan Dällerud

Lärare

staffan.dallerud@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Arbetar med vår internationella inriktning på Allmän kurs och undervisar i samhällskunskap och historia.

 

Therese Wallström

Lärare

therese.wallstrom@karlskogafhs.se
0586 - 646 00

Undervisar i engelska och svenska som andraspråk på Allmän kurs och SFI.

Thomas Sönnerstam

Projektledare

thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se
070-345 65 81

Kursansvarig ”Agroekologi – småskalig odling i praktik och perspektiv” och jobbar som fastighetsskötare

Ulrica Wedin

Lärare / projektledare

ulrica.wedin@karlskogafhs.se
072 5116622

Arbetar som lärare och projektledare i vårt arbetsmarknadspolitiska projekt Språk och framtid.