FAQ – Vanliga frågor

– Du som funderar på att läsa på vår folkhögskola kanske har frågor till oss om att studera på folkhögskola och här har vi samlat de vanligaste.

Frågor om ansökan
Hur söker jag till folkhögskolan?
När är sista datum att söka?
Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?

Frågor om skolformen
Vad kostar det att gå på folkhögskola?
Kan jag söka studiemedel för att gå på folkhögskola?
Får jag betyg på folkhögskolan?
Kan folkhögskolan ta emot en elev som bara är sexton år?
Vad är det för skillnad på folkhögskola och komvux?
Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

Frågor om behörigheter
Hur länge behöver jag gå på folkhögskola för att få behörighet att söka till högskolan?
Kan man komplettera upp sitt enda IG från gymnasiet på folkhögskolan för att sedan söka in till högskolan?

Frågor om internatboende
Kan jag bo på folkhögskolan?
Hur tillgänglig är folkhögskolan för mig med funktionsnedsättning?
Får man ha husdjur på folkhögskolan?

Frågor om utländska kursdeltagare
Kan man gå på folkhögskola utan permanent uppehållstillstånd i Sverige?

Frågor om ansökan

Hur söker jag till folkhögskolan?

När är sista datum att söka?
Sista datum att söka är 15 april, därefter kan man fortfarande söka om inte kursen blivit full.

Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?
» Allmän linje
betyg, personbevis

» Apg 29
personbevis

» Apg 29 – pionjär
personbevis

» Distansutbildning för fritidsledare
gymnasiebetyg, personbevis

» Fritidsledarutbildning
gymnasiebetyg, personbevis

» Musik och ljuddesign
betyg, personbevis, personligt brev, intervju och spelprov

» Konstlinjen
betyg, personbevis, personligt brev, arbetsprover är meriterande

» Svenska som andraspråk, Grund
betyg, personbevis

» Webbdesign
betyg, personbevis, personligt brev, arbetsprover är meriterande

Frågor om skolformen

Vad kostar det att gå på folkhögskola?
Undervisningen är gratis men vi tar ut en serviceavgift på 1 650 kr/termin, här ingår eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, viss undervisningsmaterial mm. Vid antagning betalas en bekräftelseavgift på 250 kr, vilken avräknas på första fakturan.

Kan jag söka studiemedel för att gå på folkhögskola?
Ja, när man studerar på folkhögskola har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

Information får du genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN:s hemsida, eller av Annelie Svensson, tel. 0586-646 04.

Tips på stipendier och fonder hittar du på AllaStudier.se

Får jag betyg på folkhögskolan?
Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Kan folkhögskolan ta emot en elev som bara är sexton år?
Ja, men bara om hemkommunen betalar utbildningsplatsen på folkhögskolan.

Folkhögskolorna får nämligen inget statsbidrag för studerande på Allmän kurs förrän det år de fyller 18 år. Kommunen har ansvar att erbjuda utbildning för 16-17-åringar. Enda möjligheten är att en kommun köper en plats på en folkhögskola, d.v.s. ger folkhögskolan ett uppdrag inom Individuella programmets ram. Detta blir då en uppgörelse mellan kommunen och den enskilda folkhögskolan.

Vad är det för skillnad på folkhögskola och komvux?
Behörighetsgivande kurs – Allmän kurs – på folkhögskola är ett alternativ till att studera på komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- eller gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till samma behörigheter som på komvux/gymnasieskolan.

På folkhögskolan försöker man ha mindre studiegrupper och man går oftast i en klass som studerar tillsammans på heltid, medan man på komvux läser enstaka kurser i grupper med varierande deltagare och som varierar i storlek. På folkhögskolan studerar man också ofta ämnesövergripande i projektform, vilket innebär att man kan bryta det vanliga schemat för ett projekt som ger kunskaper och därmed också behörigheter i till exempel både engelska, samhällskunskap och matematik på samma gång.

Vi har också en mängd profilkurser som är unika för folkhögskolan.
» Apg 29
» Apg 29 – pionjär
» Distansutbildning för fritidsledare
» Fritidsledarutbildning
» Musik och ljuddesign
» SFI
» Konstlinjen
» Svenska språket och samhället
» Temakurser (halvfart)
» Webbdesign

Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?
Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas kurser studerar man dock på eftergymnasial nivå och då krävs antingen fullgjorda 3 år på gymnasiet eller motsvarande eller grundläggande behörighet för högskolestudier.

Frågor om behörigheter

Hur länge behöver jag gå på folkhögskola för att få behörighet att söka till högskolan?
Hur många år man behöver studera på folkhögskolans behörighetsgivande kurs – Allmän kurs – för att få grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell beror på dina tidigare studier och arbete.

Det finns fyra alternativ:
1) 3 år på folkhögskola
2) 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
3) 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
4) 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

Dessutom måste man ha motsvarande godkänd nivå i sju kärnämneskurser antingen från folkhögskola, gymnasieskola eller från komvux (successivt kommer folkhögskolan att anpassa sin behörighetsgivning enligt Gy2011 så det blir istället 10 gymnasiegemensamma kurser.)

Var den exakta gränsen går för hur många godkända gymnasiepoäng/kurser man måste ha för att tillgodoräkna sig tidigare gymnasiestudier avgör den aktuella folkhögskolan.

Kan man komplettera upp sitt enda IG från gymnasiet på folkhögskolan för att sedan söka in till högskolan?
Folkhögskolan sätter inga betyg i enstaka kurser. Man kan alltså inte få ett komplett gymnasiebetyg genom att studera på folkhögskola och man kan därmed inte bli grundläggande behörig – enligt gymnasieskolans modell – genom att studera på folkhögskola.

Om du redan är grundläggande behörig kan du läsa in en enskild kurs för att få särskild behörighet i just detta ämne. Men du får alltså inget betyg i kursen, bara ett behörighetsintyg.

Är du inte grundläggande behörig och vill bli det – enligt folkhögskolans modell – då måste du studera minst ett helt år på heltid på en behörighetsgivande kurs / allmän kurs. Det är den kortaste tiden. Ett år räcker under förutsättning att du har med dig minst 1600 godkända gymnasiepoäng.

Frågor om internatboende

Kan jag bo på folkhögskolan?
Karlskoga Folkhögskola har ett internat med ett 60-tal enkelrum.
Väljer du att bo på skolan bor du i ett hus med 13 rum där varje rum har egen dusch och toalett.
Alla har möjlighet att använda Internet via bredband. Gemensamt för alla i huset är kök, dagrum med TV och tvättstuga.
I hyran ingår frukost och lunch måndag – fredag.

Du betalar internatavgift månadsvis i förskott. Internatet, liksom skolan i övrigt, är drogfritt område.

Hur tillgänglig är folkhögskolan för mig med funktionsnedsättning?
Karlskoga folkhögskolas vision är att vara en miljö för hela människan. I det finns en övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, uttrycka sig och bli bemött med respekt och få del av inflytande och resurser på lika villkor. Vi vill så långt det är möjligt integrera människor med funktionsnedsättningar i våra ordinarie kurser. Alla deltagare ska erbjudas lika möjligheter till studier och möjlighet att påverka utformningen av verksamheten. Karlskoga folkhögskola är till stor del en handikappanpassad skola. Vår strävan är att anpassa lokaler och teknisk utrustning till aktuella deltagares behov.
Karlskoga folkhögskola söker varje år förstärkningsbidrag från Folkbildningsrådet och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) för aktuella deltagares behov av stöd. Vi får inte full ekonomisk täckning för våra extra kostnader och vi kan därför inte generellt utlova extra stöd.

Får man ha husdjur på folkhögskolan?
Inga djur får vistas i skolans lokaler (allmänna utrymmen, lektionssalar, internat, bibliotek, matsal, gymnastiksal)

Frågor om utländska kursdeltagare

Kan man gå på folkhögskola utan permanent uppehållstillstånd i Sverige?
En folkhögskola kan bara få statsbidrag för en deltagare som har uppehållstillstånd i Sverige.

Om det är en asylsökande kan personen delta i kursen om exempelvis kommunen betalar för platsen eller om folkhögskolan väljer att anta den studerande utan statsbidrag.