Inbjudan till Ledarutbildning/ Metodutbildning

Inbjudan till Ledarutbildning/ Metodutbildning

Inbjudan till Ledarutbildning/ Metodutbildning i
Kreativa uttryck
Se – lyssna – Skapa. Kultur och hälsa för barn och unga!

Lördag och söndag 16 -17 april
Kl. 09:30 – 16:00
Plats: Karlskoga Folkhögskola


Deposition: 200 kr* Inkl mat och fika båda dagarna
Kursledare:
1. Annelie Jansson, Sensus studieförbund
2. Mariana Flodman, ÖLBF
3. Cecilia Ljung, Folkhälsostrateg, Karlskoga och
Degerfors kommuner

Innehåll:
Dag 1:
Ledarintroduktion/pedagogik
Folkbildningens grunder/ Sensus
Ledarrollen
Bakgrund till Kreativa uttryck
Barnkonventionen
Socioekonomi

Dag 2:
Metodutbildning som varvas med teori och praktiska
övningar
Exempel på upplägg(rundan/naturen/måleri/vernissage)
Skapande workshops både utomhus och inne-
*OBS! kostnaden 200 kr lämnas åter till ledaren vid start av cirkel

Anmälan sker till Sensus Studieförbund:
www.sensus.se/orebro senast den 8 april.
019-555 54 40
Frågor: Annelie Jansson, annelie.jansson@sensus.se