Budoutbildningen gör tävlingsdebut i Brasiliansk jiujitsu

Budoutbildningen gör tävlingsdebut i Brasiliansk jiujitsu

”Vi tävlar för att träna!” Så besvarade en av våra deltagare min fråga ”varför ska vi tävla?” Jag tycker svaret var ”spot on” och det fångade något viktigt i det vi försöker förmedla på vår budoutbildning. Jag återkommer till ämnet snart, men först lite om vår tävlingsdebut.

I söndags åkte ett helt gäng från skolan då tre av våra studerande skulle ställa upp i ”Poseidon Sunday challenge” i Järfälla. Det var Poseidon kampsportsakademi som stod för tävlingen och det gjorde de med bravur. Tävlande från Karlskoga folkhögskola var Johan Lindqvist, Johan Blixt och David Löwdin. Med oss hade vi även tävlande från vårt team ”Gracie Barra” (Karlskoga sektionen). Dessa var Tommy Sandberg och Emil Junstrand. Vår första tävlande var Johan Lindqvist. Trots en duktig motståndare vann han sin första match med hela 18-0. Johan tog hem vinsten i sin grupp och även i den öppna klassen. Tommy Sandberg vann sin första match på submission (motståndaren ger upp genom att ”klappa ut”). Sedan var det dags för Johan Blixt att gå sin premiärmatch. Johan Blixts grupp var mycket stor och nivån på hans motståndare var imponerande. Trots detta vann även han sin första match på submission. Efter hans match var jag riktigt rörd och betraktade resterande händelseförlopp med gåshud. Inte bara för att vår träning och metod ”givit frukt”. Våra studerande förde sig klanderfritt och behandlade sina medtävlande med respekt och omtanke, oavsett vinst eller ”förlust”. De var alla helt enkelt mycket fina ambassadörer för Karlskoga folkhögskola och för Gracie Barra. Ett stort tack till er för er fina insats! Jag vill även passa på att tacka resten av de studerande som följde med och hejade och stöttade. Min kollega Eva Torsteinsrud och min träningsvän Nisse Larson coachade med mycket rutin och värme – tack!

Vi tränar alltså inte för att tävla utan har ett annat fokus. Budo handlar till stor del om hur man hanterar sina utmaningar och hur man omvandlar utmaningar till goda erfarenheter. Man vinner eller så lär man sig. På så sätt finns egentligen bara vinsten kvar. Under den tid som vi har tränat (tre månader på skolan) har våra studerande tränat dagligen, under flera av dagarna 2-3 pass om dagen. Flera har uttryckt att det varit krävande både fysiskt och psykiskt, men även SÅ otroligt givande. På kort tid har kursen gett ökad självkännedom och självkänsla. Bra Budo är ”jordande” och ger en sund ödmjukhet. Genom bra Budo möter man sina begränsningar men får även verktygen till att ta sig igenom och bortom. Det ger en sund inställning till sig själv och andra. Den ger självinsikt, självkänsla och medkänsla. Tävling kan vara en del av denna erfarenhet. Genom att axla modet att möta en medtävlande på mattan ger man sig själv möjligheten (se ledorden på vår buss 😉 att upptäcka styrkor och brister i sin teknik och i sitt ”game”. Det leder i sin tur till reflektion och mer medveten träning. Därför bugar vi alltid mot vår medtävlande eller träningskompis. Vi gör det för att visa vår respekt och vår tacksamhet (utan mötet ingen möjlighet). Vårt team och våra motståndare möjliggör vår utveckling och vice versa. Tänk om denna process kunde appliceras på livet utanför träningslokalen… Jag är av åsikten att god Budo kan leda oss vidare till att upptäcka vår potential som individ och medmänniska. Den leder inte till den sorts individualism som närmast är liktydig med egoism. Snarare att man inom sig själv hittar den potential som kan gynna både en själv och andra. På så sätt blir man en resurs för sig själv och andra och bidrar till vänner, familj och samhälle. Min erfarenhet är att resan ofta börjar med ett ”jag” för att sedan utvecklas till ett sunt ”vi”. I bästa fall slutar resan med ett ”alla”. Jiujitsu och Budo är till för alla och dessutom är det kul!

Slutligen, tack till en fantastisk skola (Karlskoga folkhögskola) med kollegor som ställer upp och möjliggör. Det är för något gott och ni gör gott. Tack till våra studerande, ni inspirerar!

/Per Eriksson, Kursansvarig på Budoutbildningen.

Ps. Kanske är detta något för dig eller någon du känner? Vi har några få platser att erbjuda på vår utbildning till vårterminen 2019.

Kika gärna in på vår hemsida för vidare info: karlskogafolkhogskola.se