Ansök nu! Småskalig odling – Agroekologi

Ansök nu! Småskalig odling – Agroekologi

Småskalig odling – Agroekologi

ANSÖK NU! (senast 9 jan)

Karlskoga folkhögskola upprepar förra säsongens mycket lyckade kurssatsning i småskalig odling, men nu med tydligare fokus på agroekologi.
Start i mars 2017.

Kursen blir Sveriges första inom ämnet Agroekologi som genomförs på gräsrotsnivå.
Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om Agroekologi – småskalig och hållbar odling i teori och praktik satt i ett större sammanhang.

Det är en kurs för den som har personliga odlarambitioner likväl som för den med ambitioner att producera för försäljning. Både grönsaker, åkerbruk och djurhållning kommer beröras under kursen även om grönsaksodlandet tar störst fokus.
För den som ser sitt odlande som ett socialt verktyg, ett sätt att bryta rådande strukturer, en politisk handling – ett steg mot förändring – så är det här rätt kurs.

Inom kursen kommer vi träffa representanter från olika organisationer som genom odling och jordbruk arbetar för förändring och solidaritet.
Joel Holmdahl som leder kursen är verksam i NOrdBruks styrelse som är en del av La Via Campesina (LVC) – 250 miljoner organiserade småbönder.
Genom NOrdBruk och Joel är kursen i kontakt med ett nystartat europeiskt nätverk för agroekologiutbildningar inom folkrörelser.