arkiv

Arkiv: november 2018

Budoutbildningen gör tävlingsdebut i Brasiliansk jiujitsu

”Vi tävlar för att träna!” Så besvarade en av våra deltagare min fråga ”varför ska vi tävla?” Jag tycker svaret var ”spot on” och det fångade något viktigt i det vi försöker förmedla på vår budoutbildning. Jag återkommer till ämnet snart, men först lite om vår tävlingsdebut.

I söndags åkte ett helt gäng från skolan då tre av våra studerande skulle ställa upp i ”Poseidon Sunday challenge” i Järfälla. Det var Poseidon kampsportsakademi som stod för tävlingen och det gjorde de med bravur. Tävlande från Karlskoga folkhögskola var Johan Lindqvist, Johan Blixt och David Löwdin. Med oss hade vi även tävlande från vårt team ”Gracie Barra” (Karlskoga sektionen). Dessa var Tommy Sandberg och Emil Junstrand. Vår första tävlande var Johan Lindqvist. Trots en duktig motståndare vann han sin första match med hela 18-0. Johan tog hem vinsten i sin grupp och även i den öppna klassen. Tommy Sandberg vann sin första match på submission (motståndaren ger upp genom att ”klappa ut”). Sedan var det dags för Johan Blixt att gå sin premiärmatch. Johan Blixts grupp var mycket stor och nivån på hans motståndare var imponerande. Trots detta vann även han sin första match på submission. Efter hans match var jag riktigt rörd och betraktade resterande händelseförlopp med gåshud. Inte bara för att vår träning och metod ”givit frukt”. Våra studerande förde sig klanderfritt och behandlade sina medtävlande med respekt och omtanke, oavsett vinst eller ”förlust”. De var alla helt enkelt mycket fina ambassadörer för Karlskoga folkhögskola och för Gracie Barra. Ett stort tack till er för er fina insats! Jag vill även passa på att tacka resten av de studerande som följde med och hejade och stöttade. Min kollega Eva Torsteinsrud och min träningsvän Nisse Larson coachade med mycket rutin och värme – tack!

Läs Mer

Vi firar folkhögskolan 150 år!

Denna vecka firar de sex folkhögskolorna i Örebro län tillsammans folkhögskolans jubileumsår. Det görs bland annat genom en öppen föreläsning på Elite Stora Hotellet och ett pampigt firande på Conventum kongress i Örebro, med över 1000 studerande som deltar!

Bildning för alla
I 150 år har folkhögskolan bildat det svenska folket. Vid alla folkhögskolor erbjuds idag allmän kurs för den som behöver slutföra sina gymnasiestudier. Utöver det har varje skola sina egna profilkurser. Folkhögskolan har de senaste åren även fått ökade medel för att jobba med nyanlända och detta arbete har haft väldigt goda resultat.

Tidigare under hösten hyllades folkhögskoleformen av Specialpedagogiska skolmyndigheten för sitt goda arbete med personer med högfungerande autism, framgångskonceptet är trygg och individanpassad skolmiljö. Samtidigt visar Folkbildningsrådets uppföljning att utbildningssatsningen Svenska från dag ett har bidragit till att deltagarna tidigt har kommit igång med att lära sig svenska och påskyndat etableringen i det svenska samhället. Även för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har folkhögskolan lyckats anpassa sitt utbud och arbetssätt.

– Folkhögskolan är en skolform som framgångsrikt kan möta såväl individers som arbetsmarknadens behov, vi tar till exempel fram kurser som anpassas efter bristyrken, det gör att vi snabbt kan bidra till att människor med kort eller bristfällig utbildning kan komma ut i jobb. Elaine Lindblom, rektor vid Karlskoga Folkhögskola

Det kommer bli en fantastisk vecka och vi hoppas att våra studerande kommer att inspireras av firandet!